תיקון מחשבים

שדרוג והחלפת חלקים

דוגמאות עבודה - לפני ואחרי