רשת נגד יתושים

רשת נגד יתושים

תיקון כל סוגי רשתות נגד יתושים
רשת הזזה
רשת קבועה 
רשת כנף נפתחת
רשת גלילה 

הרכבת רשת גלילה נגד יתושים