החלפת סוללות

החלפת סוללות למכשירי חשמל.
החלפת סוללות לשעונים.
החלפת סוללות לתאורת חירום.